topround
toplogo
Flash
Imię
Nazwisko
Email
Telefon
Preferowana forma poinformowania o wys. Składki/ubezpieczenia
E-mail Telefon
Czy obecnie dom/mieszkanie jest objęty ochroną ubezpieczenia
Tak Nie
Koniec okresu ubezpieczenia aktualnej polisy
- -
Kod pocztowy
-
Miejscowość
Lokalizacja
Miasto
Wieś
Rodzaj budynku
Dom jednorodzinny
Dom wielorodzinny
Segment
Blok
Tytuł prawny
Własnościowe
Spółdzielcze własnościowe
Spółdzielcze lokatorskie
Umowa użyczenia
Umowa najmu
Czy istniały wczesniejsze umowy ubezpieczenia budynku/lokalu
Tak Nie
Czy w ostatnich 5-ciu latach w miejscu ubezpieczenia wystapiły szkody
Tak Nie
Czy w ostatnich 5-ciu latach w miejscu ubezpieczenia wystapiła powódz
Tak Nie
Rodzaje zabezpieczeń
Zabezpieczenie okien
Alarm lokalny
Dozór agencji ochrony mienia
Sprawny domofon
Drzwi antywłamaniowe
Monitoring
Wariant ubezpieczenia
Podstawowy Pełny pomoc
Rodzaj budynku/lokalu
Palny Niepalny pomoc
Suma ubezpieczenia budynku/lokalu
w pln
Wartość elementów stałych
w pln pomoc
Wartość ruchomości domowych
w pln pomoc
Wartość sprzętu elektronicznego
w pln
Czy w miejscu ubezpieczenia jest prowadzona działalność gospodarcza
Tak
Nie
Wartość przedmiotów do prowadzenia działaności zarobkowej
w pln
Suma ubezpieczenia przedmiotów wartościowych
w pln pomoc
Budynki pozostałe:
Garaż wolnostojący
Budynek gospodarczy
Basen
Ogrodzenia
Rodzaj budynków pozostałych:
Palne
Niepalne
Wartość wszystkich budynków pozostałych
w pln
Wartość szyb okiennych i drzwiowych
w pln
Wartość elementów szklanych stanowiących część mebli
w pln
Wartość szklanych okładzin ścian
w pln
Wartość ceramicznych płyt grzewczych
w pln
Wariant ubezpieczenia
Wartość rzeczywista Wartość odtworzeniowa pomoc
Wartość ruchomości domowych
w pln
Wartość elementów stałych
w pln
Wartośc przedmiotów do prowadzenia działaności zarobkowej
w pln
Suma ubezpieczenia przedmiotów wartościowych
w pln
Suma ubezpieczenia
25 000
50 000
75 000
100 000
Ubezpieczenie psów (ilość)
1
2
3
4
Ilośc osób które mają być objęte ubezpieczeniem
Zalanie przez sąsiada
Alarm lokalny
Zalanie z akwarium
Powódź
Wandalizm
Przepięcie pomoc
Assistance
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w w/w celach zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.)"
Tak Nie
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Palak Ubezpieczenia informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej."
Tak Nie
loga