topround
toplogo
Flash

Umowa kupna - sprzedaży - kliknij

Przydatna przy transakcji sprzedaży auta, wydrukuj dwa egzemplarze (dla sprzedającego i kupującego).

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym - kliknij

Warto mieć 2 egzemplarze w samochodzie.
Wzór jednolitego formularza pod nazwą Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym, który został zatwierdzony przez Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zarząd Izby rekomenduje wprowadzenie formularza do powszechnego użytkowania przez klientów zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia komunikacyjne w grupie 3 i 10, tj. AC oraz obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wzór formularza jest zgodny ze standardami stosowanymi w wielu krajach Europy w zakresie promowania jednolitych i powszechnie zrozumiałych na obszarze Europy form wymiany informacji o wypadkach drogowych. Każdy kierowca, bez względu na narodowość, będący uczestnikiem wypadku będzie miał docelowo możliwość dysponowania oświadczeniem o wypadku w swoim języku, a jednocześnie, poprzez identyczność układu graficznego, inny uczestnik wypadku będzie mógł prześledzić podawane informacje.

 

 

loga