topround
toplogo
Flash

 Ubezpieczenia majątkowe dla firm

Jedną z podstawowych form zabezpieczenia działalności przedsiębiorstwa, nawet w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczne szkody materialne, jest ubezpieczenie majątku. Nie lekceważmy ryzyk jakie niosą ze sobą współczesne zagrożenia dla naszej firmy. Umów się na spotkanie z naszym specjalistą. Nasze ubezpieczenia dają możliwość skomponowania ochrony "na miarę", wraz z rozwojem twojej firmy lub konieczności wykupienia dodatkowych wariantów ochrony można w łatwy sposób się doubezpieczyć. Szeroki wachlarz ubezpieczeń OC uchroni Cię przed finansowymi konsekwencjami błędów.

Do najpopularniejszych należą ubezpieczenia:
 • mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • wartosci pienięznych
 • oszkleń
 • rzeczowych składników majatku obrotowego
 • odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
 • sprzętu elektronicznego
 • przenośnego sprzętu elektronicznego
 • danych i nośników danych
 • dokumentów niezbędnych do prowadzenia działaności gospodarczej
 • od straty finansowej
 • NNW pracowników
 • mienia własnego w transporcie
 • od wandalizmu
 • odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy (delikt)
 • odpowiedzialności cywilnej za produkt
 • odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
 • odpowiedzilaności cywilnej z tytułu posiadania wózków jezdniowych
 • odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości
 • odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku
 • odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem określonego zawodu (np. aptekarz)
 • odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
 • dodatkowe dla podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną
 • ubezpiecznie dodatkowe dla podmiotów prowadzących hotele lub ośrodki wczasowe.
I inne...
loga